Day: June 23, 2015

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ 12/2558

June 23, 2015

สวัสดีครับท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาทุกท่าน สารฉบับนี้ผมมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ครับ
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สพฐ. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่น่าสนใจ นั่นก็คือ…