Day: June 17, 2015

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๘

June 17, 2015

สวัสดีครับท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านครับ ฉบับนี้มีเรื่องราวต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้…