Month: June 2015

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับสุดท้าย

June 26, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน สารฉบับนี้ขอรายงานความเคลื่อนไหวทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่น่าสนใจ ดังนี้ครับ
จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่า ในปี 2558 นี้ สพฐ.เราก็จะจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ 12/2558

June 23, 2015

สวัสดีครับท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาทุกท่าน สารฉบับนี้ผมมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ครับ
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สพฐ. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่น่าสนใจ นั่นก็คือ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๘

June 17, 2015

สวัสดีครับท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านครับ ฉบับนี้มีเรื่องราวต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๘

June 8, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาทุกท่าน สารฉบับนี้จะคุยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา (Access) ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) และด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Efficiency) ดังนี้ครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘

June 2, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาทุกท่าน หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้ไปทำบุญไหว้พระ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ขอให้กุศลผลบุญส่งผลให้พวกเราคิดดี พูดดี ทำดีกันทุกคนครับ และเพื่อให้เรื่องราวที่ผมต้องการสื่อสารท่านไม่กระจัดกระจายมากนัก ช่วงนี้ผมจะพยายามเสนอในกรอบ ๓ ด้าน คือ ด้านโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา (Access) ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) และด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Efficiency) เริ่มเลยนะครับ…