Day: May 25, 2015

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘

May 25, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ สารฉบับนี้ผมคงชวนคุยเรื่องราวเกี่ยวกับงานมิติใหม่การศึกษา, งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘, ๒๕๕๙ เริ่มเลยนะครับ…