Day: May 19, 2015

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘

May 19, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาทุกท่าน ขณะนี้โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘ แล้ว สพฐ.ได้แบ่งสายเยี่ยมเยียนโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งก็พบว่าโรงเรียนทั้งหมดที่ไปเยี่ยมมานั้นมีความพร้อมเต็มที่ ในการจัดการเรียนการสอน ต้องขอชื่นชม ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ฉบับนี้ ผมขอเสนอ ๒ เรื่อง คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงานปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย เริ่มเลยนะครับ…