Day: May 11, 2015

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘

May 11, 2015

สวัสดีครับท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ เหลืออีกสัปดาห์เดียวเท่านั้นโรงเรียนก็จะเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กันแล้วฉบับนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียนกันดีกว่าครับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ การเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง ส่วนที่สอง คือ การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน เริ่มเลยนะครับ…