Day: April 21, 2015

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘

April 21, 2015

สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ ช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ทุกท่านคงมีกิจกรรมแตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่ ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูคงยุ่งอยู่กับเรื่องการรับนักเรียน การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน การเข้ารับการอบรม และคงได้หยุดพักผ่อนบ้างเล็กน้อย สำหรับพี่น้องชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ.ก็ทำงานตามปกติ อย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็มีวันหยุดหลายวันเหมือนกัน มาดูความเคลื่อนไหวทางการศึกษากันดีกว่าครับ…