Month: April 2015

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๘

April 28, 2015

สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ สารฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและสาระสำคัญในส่วนของการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เวลาเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตาม เราต้องให้ความชัดเจนในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง โดยตอบคำถาม ๕ W ๒ H นั่นก็คือ What Why When Where Who How และ How much ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาเรามุ่งอธิบายว่า เราจะทำอะไร ทำไปทำไม แต่คำอธิบายว่า จะทำอย่างไร จะทำเมื่อไร ทำที่ไหน ใครเป็นผู้ทำ และใช้เงิน ใช้คนเท่าไร มักไม่ค่อยได้พูดถึง สารฉบับต่อๆไป เราคงมาคุยกันใน ๕ คำถามหลังกันมากขึ้นนะครับ และผมอาจไม่คุยคนเดียวแล้ว แต่จะเปิดเวทีให้ทุกท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกันบ้าง ฉบับนี้ผมคุยคนเดียวก่อนนะครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘

April 21, 2015

สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ ช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ทุกท่านคงมีกิจกรรมแตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่ ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูคงยุ่งอยู่กับเรื่องการรับนักเรียน การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน การเข้ารับการอบรม และคงได้หยุดพักผ่อนบ้างเล็กน้อย สำหรับพี่น้องชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ.ก็ทำงานตามปกติ อย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็มีวันหยุดหลายวันเหมือนกัน มาดูความเคลื่อนไหวทางการศึกษากันดีกว่าครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘

April 16, 2015

สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ หวังว่า ทุกท่านคงได้มีโอกาสทำบุญไหว้พระ รดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่ ตลอดจนสนุกสุขสันต์วันสงกรานต์กับญาติพี่น้องและเพื่อนพ้องกันถ้วนหน้า นับเป็นประเพณีไทยที่ดีงามสมควรอนุรักษ์ไว้ตลอดไป หันกลับมาแวดวงการศึกษากันบ้างดีกว่าครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘

April 8, 2015

สืบเนื่องจากกระผมได้รับความไว้วางใจจากท่านเลขาธิการ กพฐ.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งให้กระผมเป็นโฆษก สพฐ. ดังนั้น จึงขอใช้เวทีนี้สื่อสารเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกท่านที่สนใจได้รับทราบและใช้เป็นเวทีสาธารณะสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เจริญรุดหน้าต่อไป ในการนำเสนอนั้นคงเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาและการแจ้งข้อราชการของ สพฐ. โดยจะนำเสนอในทุกๆวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มเลยนะครับ…