Speaker OBEC Blog for Speaker.

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับสุดท้าย

June 26, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน สารฉบับนี้ขอรายงานความเคลื่อนไหวทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่น่าสนใจ ดังนี้ครับ
จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่า ในปี 2558 นี้ สพฐ.เราก็จะจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ 12/2558

June 23, 2015

สวัสดีครับท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาทุกท่าน สารฉบับนี้ผมมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ครับ
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สพฐ. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่น่าสนใจ นั่นก็คือ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๘

June 17, 2015

สวัสดีครับท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านครับ ฉบับนี้มีเรื่องราวต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๘

June 8, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาทุกท่าน สารฉบับนี้จะคุยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา (Access) ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) และด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Efficiency) ดังนี้ครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘

June 2, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาทุกท่าน หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้ไปทำบุญไหว้พระ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ขอให้กุศลผลบุญส่งผลให้พวกเราคิดดี พูดดี ทำดีกันทุกคนครับ และเพื่อให้เรื่องราวที่ผมต้องการสื่อสารท่านไม่กระจัดกระจายมากนัก ช่วงนี้ผมจะพยายามเสนอในกรอบ ๓ ด้าน คือ ด้านโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา (Access) ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) และด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Efficiency) เริ่มเลยนะครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘

May 25, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ สารฉบับนี้ผมคงชวนคุยเรื่องราวเกี่ยวกับงานมิติใหม่การศึกษา, งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘, ๒๕๕๙ เริ่มเลยนะครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๘

May 19, 2015

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่สนใจ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาทุกท่าน ขณะนี้โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘ แล้ว สพฐ.ได้แบ่งสายเยี่ยมเยียนโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งก็พบว่าโรงเรียนทั้งหมดที่ไปเยี่ยมมานั้นมีความพร้อมเต็มที่ ในการจัดการเรียนการสอน ต้องขอชื่นชม ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ฉบับนี้ ผมขอเสนอ ๒ เรื่อง คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงานปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย เริ่มเลยนะครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘

May 11, 2015

สวัสดีครับท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ เหลืออีกสัปดาห์เดียวเท่านั้นโรงเรียนก็จะเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กันแล้วฉบับนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียนกันดีกว่าครับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ การเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง ส่วนที่สอง คือ การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน เริ่มเลยนะครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘

May 6, 2015

สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ ในช่วงนี้มีกิจกรรมหลายอย่างที่ สพฐ.กำลังดำเนินการ โดยไม่ต้องรอแก้กฎหมายใดๆ ไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ กิจกรรมดังกล่าวที่นำเสนอในฉบับนี้มี ดังนี้ครับ…

สารจากโฆษก สพฐ. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๘

April 28, 2015

สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาทุกท่านครับ สารฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและสาระสำคัญในส่วนของการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เวลาเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตาม เราต้องให้ความชัดเจนในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง โดยตอบคำถาม ๕ W ๒ H นั่นก็คือ What Why When Where Who How และ How much ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาเรามุ่งอธิบายว่า เราจะทำอะไร ทำไปทำไม แต่คำอธิบายว่า จะทำอย่างไร จะทำเมื่อไร ทำที่ไหน ใครเป็นผู้ทำ และใช้เงิน ใช้คนเท่าไร มักไม่ค่อยได้พูดถึง สารฉบับต่อๆไป เราคงมาคุยกันใน ๕ คำถามหลังกันมากขึ้นนะครับ และผมอาจไม่คุยคนเดียวแล้ว แต่จะเปิดเวทีให้ทุกท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกันบ้าง ฉบับนี้ผมคุยคนเดียวก่อนนะครับ…